Z-gen

A Z-generációra jellemző magatartásminták alapján az orvosi, pszichológiai, táplálkozástudományi és sporttudományi kutatásaink eredményeit felhasználva egy, a fiatalok egészségvédelmét szolgáló és szokásait felmérő weboldalt fejlesztettünk ki.

Ez nem más, mint egy mentális és életmódbeli állapotfelmérő és tanácsadó, ezáltal az egyéni egészségmegőrzést célzó on-line kérdőívrendszer. A középpontjában a serdülők és fiatal felnőttek (a Z-generáció) magatartásváltozását, valamint személyiségfejlődését támogató pszichológiai (mentálhigiéniai) eszközök állnak.

A testi és lelki egészséget befolyásoló tényezők, szokások feltárása és elemzése révén személyre szabott tanácsokkal, magyarázatokkal segíti a serdülők és fiatalok egyéni céljainak elérését.

A termék az anonim és önkéntes kitöltésekből származó eredmények révén a Z-generációhoz tartozó (12-20 éves) fiatalok életmódbeli szokásaival, testi és lelki egészségi állapotával, céljaival kapcsolatos információk széles tárházával rendelkezik, amely reprezentatív mintául szolgálhat további felmérésekhez, valamint piackutatási célokhoz is kellő alapot biztosít.